Breaking News

Rent Agreement Mistakes: रेंट एग्रीमेंट तयार करताना तुम्ही या 8 चुका करू नये

Rent Agreement: भाडे करार (रेंट एग्रीमेंट) हा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील करार आहे ज्यावर संमतीनंतरच स्वाक्षरी केली जाते. अशा परिस्थितीत तुम्ही काही चुका करणे टाळावे. चला जाणून घेऊया कोणत्या आहेत त्या 8 चुका

तुम्हीही घर भाड्याने घेणार असाल तर भाडे करार करताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी. घर किंवा घर भाड्याने देण्यासाठी किंवा देण्यासाठी, तुम्हाला भाडे करार करणे आवश्यक आहे. जर तुमचा करार झाला नाही तर तुम्ही पुढे जाऊन अडचणीत येऊ शकता. या करारामध्ये भाडेकरू आणि घरमालक यांच्या अटी लिहिल्या आहेत. ज्यावर दोन्ही पक्षांनी सहमती दिल्यानंतर स्वाक्षरी करावी लागते.

Rent Agreement Mistakes
Rent Agreement Mistakes

यामध्ये भाडेवाढ, दुरुस्ती व देखभाल व इतर देयकांची माहिती लिहिली आहे. चला, भाडे करार करताना कोणत्या 8 चुका करू नयेत ते सांगतो.

चुकीचे भाडेकरू टाळा- घर किंवा कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देण्याआधी, भाडेकरूबद्दल सखोल संशोधन करा. चुकीच्या भाडेकरूला कामावर घेतल्याने तुम्हाला दीर्घकाळ अडचणी येऊ शकतात.

भाडे सुज्ञपणे ठरवा तुमच्याकडे घर असल्यास, तुम्ही त्याच्या देखभालीवर खर्च केला असेल. अशा परिस्थितीत तुमच्या भाडेकरूनेही या गोष्टी व्यवस्थित ठेवाव्यात याकडे तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे आणि त्यानुसार तुम्ही भाडेही निश्चित केले पाहिजे.

व्यावसायिक पद्धतीने भाडेकरू सेट करा- भाडेकरू हा छंद नाही, तो एक व्यवसाय आहे. म्हणून आपण ते योग्यरित्या केले पाहिजे. यासाठी तुम्ही योग्य पद्धतीने भाडेकरार केल्यानंतरच मालमत्ता भाडेकरूच्या ताब्यात द्या.

भाडेकराराची वेळ- कायदेशीररीत्या सामान्य भाडेकरू 11 महिन्यांची असते. वेळ हुशारीने ठरवावी.

समाप्ती आणि सूचना- जर भाडेकरू करारात दिलेल्या अटींचे पालन करत नसेल तर, घरमालक त्याला मालमत्ता रिकामी करण्यास सांगू शकतो आणि करार संपुष्टात आणू शकतो. त्याचबरोबर भाडेकरू आणि घरमालक यांना घर रिकामे करण्यासाठी नोटीस म्हणून एक महिन्याची मुदत द्यावी लागेल.

लॉकइन कालावधी- या स्थितीत घरमालक भाडेकरूला माहिती न देता शहराबाहेर मालमत्ता सोडू देत नाही. म्हणजेच भाडेकरूला घर रिकामे करून दुसऱ्या शहरात जायचे असेल, तर घरमालकाला त्याची आधीच माहिती द्यावी लागते.

पेमेंट- भाडे भरण्यासाठी घरमालकाला एक निश्चित तारीख निश्चित करावी लागते. त्याच तारखेला भाडेकरूने घरमालकाला भाडे भरावे लागेल.

डिफॉल्ट क्लॉज– या नियमांतर्गत जमीन मालक स्वतःच्या अटी आणि दंड स्वतः ठरवू शकतो.

About Leena Jadhav