Breaking News

स्त्रियांची पुरुषांच्या अशा सवयींमुळे होतात चीड चीड, राहतात नेहमी रागात, तुम्हाला तर नाही ना अशा सवयी

या जगात कोणत्याही व्यक्तीची समान मानसिकता नाही. सर्व प्रकारच्या लोकां मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मानसिकता दिसून येते. महिला असो की पुरुष, प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी आहे आणि त्यांचे वागणेही वेगळे आहे.

जर आपण पती पत्नी बद्दल बोललो तर बहुतेक वेळा असे दिसून आले आहे की पती पत्नी मध्ये काही ना कारणा वरून कशा बद्दल मतभेद होतात. ती छोटी असो की मोठी गोष्ट, परंतु या दोघां मधील भांडण कशा मूळे होते हे माहित असणे फार महत्वाचे आहे.

महिलांना आपल्या जोडीदाराच्या काही सवयी अजिबात पसंत नसतात, पती सारखा सारखा वागत असेल तर बायकोला यामुळे राग येतो. कधी कधी राग इतका वाढतो की ती आपला सर्व राग इतरां वर काढते.

आज आम्ही तुम्हाला या लेखा द्वारे पुरुषांच्या अशाच काही सवयीं बद्दल माहिती देणार आहोत. जर तुम्हाला आपलं नातं बळकट करायचं असेल तर तुम्ही तुमची सवय सुधारली पाहिजे कारण अशा सवयी स्त्रियांना अजिबात आवडत नाहीत.

हावभाव किंवा इशारे समजत नाहीत : पत्नीं मध्ये एक गुण आढळतो, परिस्थिती कशी हि असली तरी ती आपल्या पतीचे बोलणे न बोलता हि समजते. परंतु पती पत्नीच्या भावना न बोलता समजू शकत नाही.

बहुतेक पुरुषांच्या या सवयीमुळे स्त्रिया खूप राग राग करतात. जर पती पत्नी एखाद्या पार्टीत गेले असतील तर पत्नीची अशी अपेक्षा असते कि तिच्या पतीने तिच्या इशाऱ्याना समजून घेतले पाहिजे, बायकोचे हावभाव पती समजत नाहीत, ज्यामुळे पत्नी चिडचिडी होते. पतीने हि आपल्या पत्नीच्या न बोलल्या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

मुलांच्या बाबतीत दुर्लक्ष करण्याची सवय : आपल्या मुलांची काळजी कशी घ्यावी हे महिलांना माहित आहे. मुले कशी वाढवायची. मुलांना काय हवे आहे? महिला या सर्व गोष्टीं कडे पूर्ण लक्ष देतात, परंतु मुलां बद्दल पुरुषां मध्ये खूपच निष्काळजीपणा असतो. पुरुष आपल्या कामात इतके व्यस्त असतात की ते आपल्या मुलांची योग्य प्रकारे काळजी घेत नाहीत. पुरुषांच्या या सवयीमुळे बहुतेक स्त्रिया चिडचिडे होतात.

घर न सांभाळण्याची सवय : घरातील महिला दिवसभर घराची साफसफाई करतात. घराची प्रत्येक वस्तू योग्य ठिकाणी ठेवते. स्त्रियांना स्वच्छ आणि नीटनेटके घर खूप आवडते, परंतु पुरुषांना अशा सवयी नसतात.

पुरुष घरातील वस्तू पसरवून ठेवतात, नीटनेटकेपणा त्यांना माहीत नसतो. आपल्या पतीने घर स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवले पाहिजे अशी प्रत्येक पत्नीची इच्छा असते. त्यामुळे तुम्ही आपल्या पत्नीला घराच्या कामात मदत करा.